Trakční obvod jednofázové soustavy 25 kV, 50 Hz z ...

... problematikou jednofázové trakční proudové soustavy 25 kV, 50 Hz v podmínkách Českých drah. Pozornost je soustředěna na oblast spadající do problematiky elektromagnetické kompatibility (EMC), tj ...

Rozhodnutí Komise

... v příloze F této TSI a v Registru infrastruktury definovaném v příloze D této TSI. Návrh trakční proudové soustavy musí zaručovat schopnost elektrického napájení dosáhnout stanovené výkonnosti. Z

Praskání v topení - Diskuze TZB-info

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.

⭐Technické podmínky připojení k Lokální distribuční ...

... zařízení z trakčních proudových soustav 1,5 kv DC, 3 kv DC, 25 kv AC... 16 5. Závěrečná ustanovení... 17 6. Přílohy... 18 Příloha č. 1: Schémata zapojení měřících souprav a dálkového odečtu... 18 ...

TPP_LDSž_P1_schemata_rev_03_2010

v provedení výrobce pro SŽE. Trakční proudová soustava 25 kV AC 50 Hz, transformátor 25/0,4 kV Poznámka: Platí pouze pro stávající osazení. Nové odběry se realizují podle zapojení č.14 a), b), c)

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických ...

Obr. 1-2 Napájení jednofázové trakční sítě 15 kV, 16 2/3 Hz z vlastního zdroje 1f, 16 2/3 Obr. 1-1 Napájení stejnosměrné trakční sítě 3 kV z energetické trojfázové soustavy ... spojení v trakční ...

lokomotivy - návěsti | návěsti speciálního určení

... elektrického hnacího vozidla vypnout hnací vozidlo jiné proudové soustavy než stejnosměrné trakční soustavy 3 kV z činnosti, u vícesystémového hnacího vozidla přepnout na příslušnou trakční soustavu

Železniční napájecí soustava – Wikipedie

Mapy železničních sítí ČR, včetně zobrazení trakčních proudových soustav, Železniční napájecí soustava (trakční soustava) je soubor technických zařízení, které slouží k přenosu elektrické ...

Aktuality z Rhätische Bahn - ŽelPage

... vozidla na trakční proudové soustavě 3 kV = musí být způsobilá k provozu v rozsahu napětí 2 000 - 3 600 V (nastavení podpěťové / přepěťové ochrany), u střídavé trakční soustavy 25 kV 50 Hz je dolní ...

01 a - Matouš_Měření elektrických veličin na ...

Řešení problematiky hoření a ření izolovaných styků. Korozní měření kovových úložných zařízení. 13.3.2009, 9:41:24. 13.3.2009, 10:22:16. Určení měrné...

Microsoft Word - TKP3_33_5zm.doc

... TV stejnosměrné trakční proudové soustavy 3 kV Výkon Instalovaný výkon připojovaného zařízení musí být projednán s vlastníkem infrastruktury a s provozovatelem trakční napájecí soustavy. Zařízení musí ...

Modernizace trakční napájecí stanice Zkušebního centra ...

... skupina pro trakční proudové soustavy 1,5 kV a 750 V. Je použit jeden transformátor se dvěma šestipulzními můstky a trakčními tlumivkami. Můstky lze pomocí odpojovačů řadit sériově pro napájení ...

mapa.cdr

Počty traťových kolejí, systémy trakčních proudových. kilometrická poloha styku napěťových soustav na širé trati. poslední aktualizace: 20. 3. 2012.

MHD Ostrava

Trakční vedení má velice prostou funkci a to napájení elektromotorů tramvají a trolejbusů elektrickým proudem. V Ostravě je jako ve většině, ne-li ve ...
tvrdé znásilnění dítěte porno 30 best anaheim hotels on prices reviews for the in